مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ مشاوره با وکیل مهریه

مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ مشاوره با وکیل مهریه, وکیل مهریه طلاق تهران متخصص وکالت مهریه طلاق, مهریه در عقد موقت و دائم, ‏مهریه بیش از 110 سکه, ‏ویژگی های مهریه طلاق, هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران, وکیل تسخیری برای مهریه

مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ مشاوره با وکیل مهریه

۳ بازديد
مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ مشاوره با وکیل مهریه، نفقه یکی از حقوق مالی زوجه و فرزندان میباشد که پرداخت ان به عهده زوج میباشد. زمانیکه زوج از پرداخت نفقه امتناع کند زوجه و فرزندان میتوانند با مراجعه به وکیل مهریه زوج را ملزم به پرداخت نفقه نمایند. اما زمانیکه زوج محجور است و نمیتواند نفقه را پرداخت کند یا زمانیکه زوج فوت میکند تکلیف نفقه زوجه و فرزندان چیست و چگونه پرداخت میشود؟ ایا باید از اموال زوج پرداخت شود یا میتوان از پدرشوهر نیز نفقه را دریافت نمود؟ در این خصوص میتوانید ضمن مطالعه مقاله با وکیل مهریه نیز در ارتباط باشید تا شما را بهتر راهنمایی نماید.

 

 

مطالبه نفقه فرزند از پدر بزرگ مشاوره با وکیل مهریه

دریافت نفقه از پدرشوهر به جای همسر

موضوعات مطرح شده را می توانید
با وکیل مهریه و طلاق درمیان گذاشته و در صورت تمایل پرونده را به وی واگذار نمایید.

البته‌ ممكن‌ است‌ مطابق‌ قانون‌ واگذاري‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغير يامحجور به‌ مادران‌ آن ها
(مصوب‌ 1364/5/6) حضانت‌ اطفال‌ صغير به‌ مادر واگذار شده‌ باشد،
كه‌ در اين صورت‌ مي تواند جهت‌ مخارج‌ نگهداري‌
و نفقه‌ اطفال‌ (و نه‌ شخص‌ خود) عليه‌ پدر شوهر طرح‌ دعوي‌ كند.:
در ادامه به موضوع دریافت نفقه از پدرشوهر به جای همسر بیشتر می پردازیم

شوهر (زوج ) زنده‌ و محجور است .

ادعاي‌ زن‌ از بابت‌ نكاح‌ و نفقه‌ فرزندان‌ صغير خود باشد
از جنبه‌ ماهوي ، بايد گفت‌ مطابق‌ موازين فقهي‌ و ماده‌ 1199 قانون‌ مدني‌ جد پدري‌ مكلف‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ نوه هاي‌ خود است‌
مشروط بر اين‌ كه‌ شرايطقانوني‌ منفق‌ و منفق‌ عليه‌ موجود باشد
يعني‌ اين‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ 1199 قانون‌ مدني‌ جد پدري‌ متمكن‌ از دادن نفقه‌ باشد
و مطابق‌ ماده‌ 1197 اولاد اولاد (نوه ها) نيز ندار بوده‌ و از خود اموالي‌ نداشته‌ باشند
والا از اموال‌ خودآن ها صرف‌ مخارج شان‌ مي شود،
اما از جنبه‌ شكلي ، طرح‌ دعواي‌ زن‌ (از طرف‌ صغار) منوط به‌ داشتن‌ سمت است .

چون‌ معمولا با وجود جد پدري‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ صغار است‌ و به‌ ولايت ، امور مالي‌ آن ها را اداره‌ خواهدكرد
نوبت‌ به‌ قيمومت‌ مادر نمي رسد
مگر در مواردي‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ 1184 قانون‌ مدني‌ (اصلاحي‌ مصوب 1379/3/1) ولي‌ قهري‌ عزل‌ مي شود
يا براي‌ وي‌ امين‌ منصوب‌ و منضم‌ مي شود
(و مادر بر حسب‌ مورد به عنوان‌ قيم‌ يا امين‌ تعيين‌ شده‌ باشد). البته‌ ممكن‌ است‌
مطابق‌ قانون‌ واگذاري‌ حق‌ حضانت‌ فرزندان‌ صغير يامحجور به‌ مادران‌ آن ها
(مصوب‌ 1364/5/6) حضانت‌ اطفال‌ صغير به‌ مادر واگذار شده‌ باشد،

كه‌ در اين صورت‌ مي تواند جهت‌ مخارج‌ نگهداري‌ و نفقه‌ اطفال‌ (و نه‌ شخص‌ خود) عليه‌ پدر شوهر طرح‌ دعوي‌ كند.

مطالبه حق نفقه از اموال زوج

زن‌ مسلما از لحاظ ماهوي‌ حق‌ مطالبه‌ نفقه‌ حال‌ و گذشته‌ خود
را از اموال‌ زوج‌ دارد و ازديدگاه‌ فقها با حجر يا جنون‌ زوج ، ن
فقه‌ ساقط نمي شود و
بر ولي‌ يا قيم‌ وي‌ تكليف‌ است‌ كه‌ از اموال وي‌ نفقه‌ زوجه‌ را بپردازند.

در مورد نفقه‌ اولاد نيز بايد گفت :
اگرچه‌ ممكن‌ است‌ اين‌ شبهه‌ ايجاد شود
كه‌ نفقه‌ اقارب‌ دين‌ نيست‌ وتكليف‌ محض‌ است‌
و با جنون‌ زوج‌ تكليفي‌ نسبت‌ به‌ نفقه‌ فرزندان‌ خود ندارد
اما بسياري‌ از فقهاي‌ عظام‌ مقررفرموده اند
كه‌ در صورت‌ حجر زوج ، ولي‌ او موظف‌ است‌
واجبات‌ مالي‌ محجور از جمله‌ نفقه‌ افراد واجب‌ النفقه وي‌ (اعم‌ از زوجه‌ و فرزندان‌ صغير) را از مال‌ خود محجور بپردازد.

و به‌ هر حال ، اگر پدري‌ كه‌ محجور است تمكن‌ مالي‌ نداشته‌ باشد،
جد پدري‌ در مورد اولاد وي‌ (اولاد اولاد آن‌ جد) تكليف‌ دارد
در صورت‌ تمكن ، نفقه آن ها را بپردازدالبته‌ از لحاظ شكلي‌ طرح‌ دعواي‌ مادر
از ناحيه‌ فرزندان‌ عليه‌ پدر شوهر منوط به‌ داشتن‌ سمت‌ ورعايت‌ شرايط شكلي‌ است‌
(در صورت‌ نداشتن‌ سمت‌ مي تواند از طريق‌ سرپرستي‌ دادگستري‌ اقدام‌ كند).

اما در مورد نفقه‌ خود زوجه ، پدر شوهر شخصا تكليفي‌ ندارد

كه‌ از مال‌ خود بپردازد بلكه‌ تنها در صورت تمكن‌ مالي‌ زوج‌ (محجور)، پدر شوهر به‌ ولايت‌ يا قيمومت‌ از وي‌ بايد از مال‌ محجور بپردازد

شوهر زنده‌ و معسر است .

در اين‌ صورت پدر شوهر شخصا نسبت‌
به‌ پرداخت‌ نفقه‌ زوجه‌ او (يعني‌ عروس‌ خود) تكليفي‌ ندارد
زيراديدگاه‌ فقهاي‌ اماميه‌ به‌ طور كلي‌ اين‌ است‌
كه‌ نفقه‌ زوجه‌ اولادبر شخص‌ واجب‌ نيست‌
و نسبت به‌ پرداخت‌ آن‌ تكليفي‌ ندارد.
و در حالت‌ اعسار شوهر (زوج )، زوجه‌ بايد منتظر گشايش‌ مالي‌ وي‌ شود.

اگر پدر به‌ علت‌ اعسار تمكن‌ مالي‌ نداشته‌ باشد،

تكليف‌ پرداخت‌ نفقه‌ فرزندان‌ به‌ عهده جد پدري‌ است.

شوهر از پرداخت‌ نفقه‌ امتناع‌ مي ورزد.

در اين‌ صورت ، زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ افراد واجب‌ النفقه اش‌ ملزم‌ مي شود.

لطفا قبل از هر اقدامی با وکیل مهریه و طلاق مشورت نمایید .
شماره تماس وکیل: 09121404305
<iframe src="https://mihanvideo.com/embed/FMZh8/?autoplay=0&loop=0" width="650" height="380" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.