وکیل درتهران

وکیل درتهران, وکیل مهریه طلاق تهران متخصص وکالت مهریه طلاق, مهریه در عقد موقت و دائم, ‏مهریه بیش از 110 سکه, ‏ویژگی های مهریه طلاق, هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران, وکیل تسخیری برای مهریه

چرا باید وکیل مهریه بگیریم مشاوره با وکیل مهریه

۱ بازديد
چرا باید وکیل مهریه بگیریم مشاوره با وکیل مهریه، دعوای وصول مهریه از عمده ترین دعاوی خانواده محسوب میشود. مهریه از مهم ترین حقوق مالی زوجه است که زوج موظف به پرداخت است و حتی پس از فوت نیز از اموال وی وصول خواهد شد. از انجا که زوجه معمولا مهریه را هنگام طلاق درخواست میکند زوج نیز طلاق را منوط به بذل مهریه مینماید. گاهی نیز از پرداخت مهریه امتناع میکند. در این مواقع وکیل مهریه که متخصص در این امر است میتواند نقش موثری داشته باشد که در این مقاله به ان پرداخته ایم. در صورت نیاز میتوانید با وکیل موسسه در ارتباط باشید.

هزینه دادرسی مهریه مشاوره با وکیل مهریه

۱۱ بازديد
هزینه دادرسی مهریه مشاوره با وکیل مهریه، یکی از مواردی که هنگام انتخاب وکیل  در نظر میگیریم هزینه حق الوکاله است. برای اجرای مهریه که به طرق مختلف انجام میشود وکیل درصدی از مهریه را از موکل دریافت خواهد کرد. میزان این دریافتی بستگی به توافق وکیل و موکل دارد. ممکن است بخشی از کل مهریه به وکیل تعلق گیرد و یا بر اساس توافق طرفین عقد وکالت، وکیل بخشی از مهریه دریافتی را به خود اختصاص دهد. البته این هزینه از هزینه دادرسی جدا فرض میشود. در این بخش به هزینه وکیل مهریه پرداخته شده است.

وکیل طلاق ارزان مشاوره با وکیل طلاق

۱۰۱ بازديد
وکیل طلاق ارزان مشاوره با وکیل طلاق، طلاق زمنی انجام میشود که زوجین به هر علتی صلاح نمیدانند با یکدیگر زندگی کنند. گاه این تصمیم ازجانب زوج گاه از جانب زوجه و گاه نیز دو طرف موافق ان هستند. اکثر مواقعی که زوجه تصمیم به طلاق دارد مسیر دشواری را طی خواهد کرد و در این خصوص نیازمند وکیل طلاق است. چرا که طلاق حق زوج محسوب شده و زوجه برای جدایی باید یکی از شروط ضمن عقد را اثبات کند در غیر اینصورت ممکن است دادگاه هیچگاه حکم به طلاق ندهد. دو مورد دیگر گرچه مسیری اسانتر تلقی میشوند اما همچنان برای ایجاد توافق یا تسویه حقوق مالی زوجه حضور یک وکیل طلاق ضرورت دارد.

 

معنی عقد نکاحدر قوانین ایران چیست

۱,۱۵۲ بازديد
در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع در صدر این مقاله،
تحت عنوان – بطلان عقد نکاح – شرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار و یا شرع مقدسه
و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد،
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
و راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر
و در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب و با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم،
اما از آنجایی که  دعاوی بطلان عقد نکاح به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع طلاق مهریه و عام تر از ان دعاوی خانوادگی برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
وکیل مهریه

مفهوم نکاح در قوانین ایران چیست

۱,۱۴۰ بازديد
در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع در صدر این مقاله،
تحت عنوان – بطلان عقد نکاح – شرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار و یا شرع مقدسه
و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد،
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
و راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر
و در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب و با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم،
اما از آنجایی که  دعاوی بطلان عقد نکاح به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع طلاق مهریه و عام تر از ان دعاوی خانوادگی برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
وکیل مهریه

چگونگی عقد نکاح دائم از زبان وکیل

۱,۱۴۱ بازديد
در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه ی مطالب نکات و اطلاعاتی در خصوص موضوع در صدر این مقاله،
تحت عنوان – بطلان عقد نکاح – شرایط اوصاف ویژگی ها مستندات و اطلاعت مهم و ضروری که توسط نگاه امن قانونگذار و یا شرع مقدسه
و حتی نگاه عظیم شارع که تاثیر قوی و محکم بر ارتباط موضوعی آن با عرف موجود داشته و دارد،
شرایط و فروض و حالت رخ دادن چنین مسئله ای از دیدگاه عرف و از دیدگاه قانون محترم
و راه کار های مهم و اساسی جهت جلوگیری از بروز در درجه اول و پیشگیری قبل از وقوع امر
و در انتهای این بحث راه کار های ارائه شده توسط وکلای مجرب و با تجربه در این خصوص در موسسه حقوقی ما با تجربه ای بالغ و بیش از 17 سال در زمینه این گونه دعاوی بحث کنیم،
اما از آنجایی که  دعاوی بطلان عقد نکاح به جهت زیر بنا بودن آن با موضوع طلاق مهریه و عام تر از ان دعاوی خانوادگی برای طرفین بسیار حائز اهمیت و مهم می باشد
وکیل مهریه