وکیل موفق

وکیل موفق, وکیل مهریه طلاق تهران متخصص وکالت مهریه طلاق, مهریه در عقد موقت و دائم, ‏مهریه بیش از 110 سکه, ‏ویژگی های مهریه طلاق, هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران, وکیل تسخیری برای مهریه

پزشک قانونی برای طلاق غیابی مشاوره با وکیل طلاق

۱۳۳ بازديد
پزشک قانونی برای طلاق غیابی مشاوره با وکیل طلاق ، طلاق غیابی به طلاقی اطلاق می شود که  در در ان به دلیل حضور نیافتن خوانده که می تواند زوج یا زوجه باشد رای غیابی صادر می شود در این مقاله می خواهیم بیشتر به این موضوع بپردازیم همراه ما باشید .

طلاق غیابی از طرف مرد مشاوره با وکیل طلاق

۱۸۱ بازديد
طلاق غیابی از طرف مرد مشاوره با وکیل طلاق ، زمانی که طلاق از طرف زوج یعنی مرد یا وکیل طلاق او مطرح شود و مهریه زوجه قبلا بذل شده باشد زوجه در جلسه رسیدگی شرکت نکند یا ابلاغیه دریافت نکرده باشد رای غیابی برای طلاق صادر شده و طلاق غیابی صورت می گیرد .
در این مقاله سعی کرده ایم به مسئله طلاق غیابی و هر انچه که نیاز است بدانید بپردازیم.

طلاق غیابی از سوی مرد مشاوره با وکیل طلاق

حق حضانت فرزند ، وکیل مهریه

۱۷۶ بازديد

حضانت چیست؟ موارد سلب حضانت کدامند؟

در قانون تعریفی از حضانت ارائه نشده است. اما در لغت و عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزند است.

توجه داشته باشید که حضانت با ولایت، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف آنها نیز متفاوت است.

حضانت یا امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است.

قانونگذار در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی آن را هم حق و هم تکلیف ابوین قرار داده است.