آرشیو دی ماه 1399

آرشیو دی ماه 1399, وکیل مهریه طلاق تهران متخصص وکالت مهریه طلاق, مهریه در عقد موقت و دائم, ‏مهریه بیش از 110 سکه, ‏ویژگی های مهریه طلاق, هزینه وکیل مهریه و طلاق در تهران, وکیل تسخیری برای مهریه

تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

۳,۰۴۳ بازديد

تملیک سه دانگ منزل توسط زوج در آینده به عنوان مهریه

در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود.

برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که این مساله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. این در حالی است که شرط مبهم باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است.

وکیل مهریه

افزایش مهریه پس از عقد نکاح

۳,۰۴۴ بازديد

افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب میشود. 2- دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می باشد و در صورتیکه در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است.
نظریه
افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی­باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می­گردد کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می­باشد.

قانون استثنا قائل شده وزن را از دریافت مهر محروم نموده است

۳,۰۴۵ بازديد

وکیل دعوای خانوده

مهریه مطلبق ماده 1082قانون مدنی مهریه مبلغی است که در سند نکاحیه مطابق شرع، قانون وعرف توسط زن تعیین وپیشنهاد می گردد و مرد پس از قبول، آن را به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در حق زن پرداخت می نماید. مهر در واقع نوعی تعهد مالی است که پرداخت آن مطابق قانون ایران، برمرد واجب بوده وزن هر وقت از همسرش مهرش را مطالبه کند باید در حق وی پرداخت گردد. مگرعندالاستطاعه باشدکه درخواست زوجه بابت مهریه اش بایدهنگامی مطرح گردد که زوج توانایی مالی پرداخت نفقه راداشته باشد.
 
همین الان با یک وکیل مهریه در تماس باشید و از مشاوره رایگان استفاده کنید.

آیا شرطی وجود دارد که مانع مطالبه مهریه شود؟

۳,۰۴۲ بازديد

وکیل دادگستری

مطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می تواند آن رااز همسر خود بگیرد. بر اساس قانون مرد ملزم به پرداخت مهریه همسر خویش با هر استطاعت مالی است. مهریه را می توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد. در صورت جدایی زن و مرد، زن متحل خسارت بیشتری می شود و مرد طبق استعداد فیزیکی خوبش از توانایی بیشتری برخوردار است. و به نسبت از نظر مادی کمتر آسیب میبیند، لذا مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله ای برای تامین زندگی آینده اوست. در انحصار وارثت نیز پیش از هر موضوعی باید مهریه زن پرداخت شود، اما اگر مهریه زن بیش از اموال همسر متوفی باشد تمامی اموال او به عنوان مهریه به زن تعلق می یابد.
وکیل ملکی

حق حبس زوجه دربرابر مهریه

۳,۰۴۷ بازديد

مطالبه مهریه وحق حبس

مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت ، زوجه یا نماینده قانونی وی، با به همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، اصل سند ازدواج را به دفتر خانه ای که سند ازدواج آن تنظیم شده است می برند و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه می نمایند که سر دفتر پس از احراز هویت تقاضا کننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا اجرائیه را که شامل مورد اجراست تهیه و امضاء و به اداره ثبت می فرستد.

درخواست اجرائیه باید روی فرم چاپی مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این منظور تهیه و در دسترس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی گذاشته نوشته شود تا به جریان انداخته شود.

همچنین سر دفتر موظف است پس از صدور اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به اطلاع زوج برساند. زوجه پس از مراجعه به ثبت تشکیل پرونده می دهد و پس از تشکیل پرونده، اداره اجرا برگه اجرائیه را به زوج ابلاغ می کند تا ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه اقدام نماید.

در صورتی که ظرف ۱۰ روز زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حسابهای زوج و اموال وی ( غیر از مستثنیات دین ) اقدام نماید. بعد از آن، اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس ارجاع می شود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته می شود و از محل فروش آن مهریه زن پرداخت می شود.
وکیل مهریه

حق حبس زوجه دربرابر مهریه

نظر یه وکیل مهریه:آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت مهریه مطرح شده، امتناع از «ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» است، اما در خصوص اینکه این وظایف شامل تمکین عام است یا خاص، بین حقوقدانان نظرات مختلفی وجود دارد.

از مفاد قانون مدنی می‌توان چهار وظیفه مهم برای زوجه برشمرد که شامل حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، سکونت در منزل شوهر و تمکین خاص از شوهر است.

مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت چگونه اسنت؟

پاسخ وکیل:عمده حقوقدانان بر اساس آنچه که از مبانی فقهی برداشت می‌شود، حق حبس را صرفا در برابر «تمکین خاص» می‌دانند و معتقدند بهترین ابزار زن برای الزام شوهر به پرداخت مهریه، جلوگیری از تمتع جنسی شوهر است، اما برخی دیگر، با عنایت به نص قانون مدنی و عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» آن را اعم از تمکین خاص و شامل سایر وظایف قانونی زن می‌دانند.

رای وحدت‌رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم بر این نظر مستقر است که سقوط حق حبس، با تمکین عام محقق می‌شود و حق حبس تنها ناظر به تمکین خاص نیست.

بحث دیگری که در حق حبس مطرح بوده، این است که آیا در صورت اعسار زوج و تقسیط مهریه، بازهم حق حبس برقرار است یا خیر؟

از منظر تحلیل حقوقی، چون حق زن به کل مهریه تعلق می‌گیرد، می‌توان گفت: چنین حقی تا پایان آخرین قسط برقرار است مگر اینکه زن خودش رضایت به تمکین در اثنای پرداخت اقساط بدهد

تکلیف مهریه در فسخ نکاح

۳,۰۵۱ بازديد
فسخ نکاح بر اساس ماده1120 قانون مدنی، عقد دائم به طلاق یا فسخ نکاح مختل می شود. اگر قبل از ازدواج زن و مرد خیلی با صراحت کامل با هم صحبت نکنند و همدیگر را فریب بدهند که به هر دلیلی بین آنها  ازدواج صورت گیرد، هر کدام از طرفین که  از وجود نیرنگ دیگری مطلع شد می تواند فوری تقاضای فسخ نکاح کند.(ماده 1128 قاانون مدنی) و یا این که عیوبی قبل از عقد در آنها باشد، مثل بیماری خاص مردان از جمله خصا، عنن( مقطوع بودن آلت تناسلی مرد) به طوری که قادر به انجام عمل زناشویی نباشد. و یا بر عکس زن،  قرن داشته باشد(استخوان یا زایده ای در رحم داشته باشد  و عمل زناشویی ممکن نگردد.

وکیل طلاق

مراحل گرفتن نفقه به جای تکمکین و چگونگی آن

۳,۰۵۰ بازديد

وکیل دادگستری تمکین در لغت به معنای الزام است و معمولا در عرف ما برای زنان استفاده می شود، یعنی زن موظف است در مقابل شوهر خود به یکسری وظایف پایبند باشد وحقوق شوهر خود را رعایت نماید.
و همانطور که گفتیم، زن و مرد موظف هستند تکالیف خود را در برابر یکدیگر انجام دهند و با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. در غیر اینصورت، عدم تمکین هر یک از زوجین، مصداق نشوز است.

زن در چه موردی مطابق قانون اجازه دارد تمکین نکند

دوشیزه تا زمانیکه مهر خویش را از همسرش دریافت ننموده می تواند تمکین ننماید و این عدم تمکین زوجه، حق نفقه او را ساقط نمی نماید.

وکیل طلاق

اقدام زن در صورت عدم پرداخت نفقه

۳,۰۵۴ بازديد
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه مطابق ماده 1107قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی، به زنی تعلق می گیرد که در زوجیت دائم مرد قراردارد. لازم به ذکر است در نکاح موقت پرداخت نفقه به عهده شوهر نیست مگر اینکه در ضمن عقد ذکر شده باشد.

وکیل طلاق

گرفتن نصف دارایی مرد از شرط تنصیف

۳,۰۴۵ بازديد

شرط تنصیف : چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاہ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آوردہ یا معادل آن را، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل ڪند.

بہ موجب مادہ 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ ڪنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاہ،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آوردہ یا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل ڪند.

وکیل طلاق

مراحب مطالبه اجرت المثل و نحوه محاسبه آن

۳,۰۴۹ بازديد

تعریف اجرت المثل

به حق الزحمه کارهایی گفته می شود که زن در خانه شوهر انجام می دهد ولی موظف به انجام آن نیست بر اساس یک مبنای کلی عمل انسان محترم و مستحق اجرت المثل است و نیز فردی که کاری را انجام می دهد،مستحق اجرت است مگر قصد تبرع یعنی مجانی بودن داشته باشد.
در واقع زن موظف به انجام امور خانه نیست و به تعبیری دیگر در صورت مطالبه اجرت المثل،توسط زوج (مرد)باید پرداخت شود.

در ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391یکی از آیتمهای دعاوی خانوادگی، اجرت المثل ایام زوجیت است و لذا در صورت مطرح شدن دعوا دادگاه ایام زوجیت را تعیین و تمییز می دهد که زن در منزل همسرش چه اموری را انجام داده است که بابت آن اجرت تعیین شود.

وکیل طلاق